Новини

Новата Година - НОВИ хубави новини !!!

Публикувано на 15.01.2020, 16:00

Новата Година стартираме с НОВИ хубави новини !!! МИГ Балчик – Генерал Тошево прибави още 5 подписани административни договора за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ, чрез Стратегията за местно развитие : * един финансиран от ОПИК 2014 – 2020 г. - фирма „АКВА СЕРВИЗ - БГ&l...

Виж още

Подбор на проектни предложения по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.227 МИГ БАЛЧИК - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО – МЯРКА 1305 / 7.8. „ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕСТНА ИДЕНТИЧНОСТ“ по трети краен срок за подаване на предложенията

Публикувано на 02.01.2020, 10:00

Подбор на проектни предложения по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.227 МИГ  БАЛЧИК - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО – МЯРКА 1305 / 7.8. „ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕСТНА ИДЕНТИЧНОСТ“ по трети краен срок за подаване на предложенията....

Виж още

Подписани 2 нови договора от бенефициенти по СВОМР на МИГ Балчик - Генерал Тошево

Публикувано на 04.12.2019, 13:46

Днес 04.12.2019 г. Ви СЪОБЩАВАМЕ за подписване от трите страни ( Управляващ орган, МИГ Балчик – Генерал Тошево и бенефициент ) на 2 нови административни договора за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ по ОПИК 2014 – 2020 г., и ОП РЧР 2014 – 2020 г., чрез СВОМР на МИГ Балчи...

Виж още

МИГ Балчик – Генерал Тошево – отново част от Международен проект

Публикувано на 26.11.2019, 15:00

  МИГ Балчик – Генерал Тошево – отново част от Международен проект               Имаме удоволствието да обявим, че в края на октомври 2019 г., МИГ Балчик – Генерал Тошево се включи като партньор, заедно с още 3 Българ...

Виж още

Обществено обсъждане на насоки по мярка 19.2 / 6.4. „ИНВЕСТИЦИОННА ПОДКРЕПА ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“

Публикувано на 06.11.2019, 15:56

СНЦ „ МИГ Балчик-Генерал Тошево“ представя за обсъждане на проект за насоки за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.336 чрез подбор на проектни предложения по мярка 19.2 / 6.4 „ИНВЕСТИЦИОННА ПОДКРЕПА ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ Цели на процедурата за безвъзмездна фин...

Виж още

СНЦ „ МИГ Балчик – Генерал Тошево “ обяви процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.317 МИГ БАЛЧИК - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО – МЯРКА 4.2 . „ Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Публикувано на 04.11.2019, 08:00

Днес, 04.11.2019 г. СНЦ „ МИГ Балчик – Генерал Тошево “ обяви процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.317 МИГ БАЛЧИК - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО – МЯРКА 4.2 . „ Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ към Стратегията за ВОМР, финансир...

Виж още

Покана от СНЦ “ МИГ БАЛЧИК - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО " за предстоящи информационни срещи

Публикувано на 01.11.2019, 12:00

ПОКАНА ОТ СНЦ “ МИГ БАЛЧИК - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Екипът на МИГ Балчик – Генерал Тошево организира:        Еднодневни информационни срещи/мероприятие в населените места - зала, кафе-паузи, консумативи и хартия   за активизиране участието на общността да ...

Виж още

Покана от СНЦ “ МИГ БАЛЧИК - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО " за предстоящи обучения

Публикувано на 14.10.2019, 10:00

ПОКАНА ОТ СНЦ “ МИГ БАЛЧИК - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Екипът на МИГ Балчик – Генерал Тошево организира: Двудневно обучение на екипа и членовете на колективния върховен орган (за най-малко десет участници) на тема " Оценка и мониторинг на проекти към Стратегията за ВОМР" - зала, кафе-па...

Виж още

Подписани НОВИ административни договори от бенефициенти по СВОМР на МИГ Балчик - Генерал Тошево

Публикувано на 07.10.2019, 17:00

Днес 07.10.2019 г. имаме удоволствието да ОБЯВИМ още добри новини за МЕСТНАТА ОБЩНОСТ: През месеците август и септември, беше извършено поетапно подписване от трите страни ( УО на ОПИК или ДФЗ, МИГ Балчик – Генерал Тошево и бенефициентите – “БЕТА КАБЕЛ ЕЛЕКТРОНИКС“ ЕООД , &ld...

Виж още

Обществено обсъждане на насоки по мярка 19.2 / 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Публикувано на 25.09.2019, 17:00

Обществено обсъждане на насоки по мярка 1305 / 7.8 „Изграждане на местна идентичност“Обществено обсъждане на насоки по мярка 19.2 / 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“...

Виж още

Среща за край на проекта " Иновативни заедно за устойчив селски туризъм " за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.

Публикувано на 08.09.2019, 18:00

Информационна среща / пресконференция за информиране на местната общност за край на проекта "Иновативни заедно за устойчив селски туризъм", изпълняван от МИГ „Балчик – Генерал Тошево“ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. - подбор на проектни предложен...

Виж още

МИГ „Балчик – Генерал Тошево“ направи поредна крачка към бъдещо транснационално сътрудничество

Публикувано на 24.08.2019, 17:00

На 24 август 2019 г. в Заседателната зала на община Балчик се проведе работна информационна среща по проект "Иновативни заедно за устойчив селски туризъм", изпълняван от МИГ „Балчик – Генерал Тошево“ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. - подбор на пр...

Виж още

Първи подписан административен договор от бенефициент по СВОМР на МИГ Балчик - Генерал Тошево

Публикувано на 08.08.2019, 01:01

Днес 08.08.2019 г. имаме удоволствието да ОБЯВИМ една хубава новина: През месеците юни и юли, беше извършено поетапно подписване от трите страни ( УО на ОПИК, МИГ Балчик – Генерал Тошево и Скития 1 ГТ ЕООД ) на административен договор за предоставяне на БФП по ОПИК 2014 – 2020 г., чрез С...

Виж още

Подбор на проектни предложения по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.227 МИГ БАЛЧИК - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО – МЯРКА 1305 / 7.8. „ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕСТНА ИДЕНТИЧНОСТ“ по втори краен срок за подаване на предложенията

Публикувано на 01.08.2019, 09:10

Подбор на проектни предложения по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.227 МИГ БАЛЧИК - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО – МЯРКА 1305 / 7.8. „ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕСТНА ИДЕНТИЧНОСТ“ по втори краен срок за подаване на предложенията....

Виж още
  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево