Новини

МИГ “Балчик - Генерал Тошево” предстои да подпише тристранното споразумение по проект, свързан с трансграничното сътрудничество в областта на био земеделието.

      Днес 08.07.2021 г., екипът на Местната инициативна група “Балчик - Генерал Тошево”, запозна местната общност и присъстващите медии с резултатите от посещенията на работните групи през юни и началото на юли при партньори от Испания и Кипър относно проект по транснационално сътрудничество в областта на биоземеделието по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г. Тези посещения ни дадоха възможност да уточним някои подробности, свързани с бъдещия проект – параметри на бюджета, както и дейностите, които ще се осъществят.

    На 10.07.2021 г. се очаква да бъде подписано тристранното споразумение,  което ще даде възможност в бъдеще да се кандидатства за осъществяване на същински дейности по трансграничния проект.

    По време на срещата в Балчик се проведе и видео конферентна връзка с партньорите от Испания и Кипър за да се уточнят последните договорености.

      Роберто Кордеро - изпълнителен директор на МИГ “Сиера Оесте де Мадрид” отново сподели за натрупания опит през годините с подобни европейски проекти. 

   Евдокия Баламу - изпълнителен директор на МИГ “АНЕТЕЛ” в Кипър сподели опита си пред българските журналисти, по трансграничен проект, свързан с гастрономически маршрути, включващи и био земеделски дейности. Той обединява различни видове производители, ресторантьори, собственици на къщи за гости, био производители на местна продукция, които показват как се приготвят местните гозби. На тази база е създадена и гастрономическа карта, която включва 3 маршрута, с които там се привличат малки групи туристи от цял свят.

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево