Новини

Втори официален бюлетин на проекта “Селска общност се адаптира към естествените горски пожари!“

Публикувано на 26.01.2023, 09:05

Излезе втория официален бюлетин на проекта “Селска общност се адаптира към естествените горски пожари!“, където МИГ Балчик – Генерал Тошево е партньор по проект „Селската общност се адаптира към естествените горски пожари!“ финансиран по програма Еразъм +. В него е отра...

Виж още

Покана за предстоящи информационни срещи / мероприятия и обучения в населените места от територията на двете общини

Публикувано на 01.11.2022, 11:00

ПОКАНА ОТ СНЦ МИГ БАЛЧИК-ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Екипът на Сдружение „МИГ Балчик - Генерал Тошево” организира: 1. Еднодневни информационни срещи / мероприятие в населените места от територията на двете общини за активизиране участието на общността да кандидатства с проекти и срещи с потенциални к...

Виж още

СНЦ „ МИГ Балчик – Генерал Тошево “ обяви процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.683 МИГ БАЛЧИК - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО – мярка 19.2/4.2 . „ Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Публикувано на 25.10.2022, 11:00

Днес, 25.10.2022 г. СНЦ „ МИГ Балчик – Генерал Тошево “ обяви процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.683, подмярка 19.2 / 4.2  „ Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ – от Стратегията за Водено от общностите местно ...

Виж още

СНЦ „ МИГ Балчик – Генерал Тошево “ обяви процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.633, подмярка 19.2 / 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ – трети прием

Публикувано на 25.10.2022, 10:00

Днес, 25.10.2022 г. СНЦ „ МИГ Балчик – Генерал Тошево “ обяви процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.633, подмярка 19.2 / 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ – ТРЕТИ ПРИЕМ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ &bdquo...

Виж още

МИГ Балчик – Генерал Тошево е партньор по проект „Селската общност се адаптира към естествените горски пожари!“ финансиран по програма Еразъм +

Публикувано на 15.09.2022, 10:00

МИГ Балчик – Генерал Тошево е партньор по проект „Селската общност се адаптира към естествените горски пожари!“ финансиран по програма Еразъм +. Целта на проекта е да обедини местните селски общности в Румъния, България, Италия и Испания (считани за засегнати от опасност при п...

Виж още

Обществено обсъждане на насоки по мярка 19.2 / 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Публикувано на 09.09.2022, 19:19

СНЦ „ МИГ Балчик-Генерал Тошево“ представя за обсъждане на проект за насоки за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.683 чрез подбор на проектни предложения по мярка19.2 / 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ Цел на процедурата: Подобрява...

Виж още

Хепънинг  в рамките на международния проект „Кажи сирене ! Балканско сирене !“

Публикувано на 05.09.2022, 10:00

Хепънинг  в рамките на международния проект „Кажи сирене ! Балканско сирене !“, се проведе на 2 септември в Културно - информационния център „Мелницата“ в  гр. Балчик. Събитието бе организирано от МИГ Балчик – Генерал Тошево, който е партньор в проек...

Виж още

СНЦ „ МИГ Балчик – Генерал Тошево “ обяви процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.633, подмярка 19.2 / 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ – втори прием

Публикувано на 01.08.2022, 10:00

Днес, 01.08.2022 г. СНЦ „ МИГ Балчик – Генерал Тошево “ обяви процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.633, подмярка 19.2 / 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ – ВТОРИ ПРИЕМ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ &bdquo...

Виж още

МИГ „Балчик – Генерал Тошево“ създава "Маршрут на сиренето"

Публикувано на 30.05.2022, 12:00

МИГ „Балчик – Генерал Тошево“ създава "Маршрут на сиренето" СНЦ „МИГ Балчик – Генерал Тошево“ е партньор в Международния проект „Кажи сирене! Балканско сирене“, който се изпълнява съвмес...

Виж още

Покана за предстоящи информационни срещи в населените места от територията на двете общини

Публикувано на 30.05.2022, 10:00

ПОКАНА ОТ СНЦ МИГ БАЛЧИК - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Екипът на Сдружение „МИГ Балчик - Генерал Тошево” организира еднодневни информационни срещи / мероприятие в населените места от територията на двете общини за активизиране участието на общността да кандидатства с проекти и срещи с потенциални кан...

Виж още

СНЦ „ МИГ Балчик – Генерал Тошево “ обяви процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.633, подмярка 19.2 / 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Публикувано на 13.04.2022, 09:00

Днес, 13.05.2022 г. СНЦ „ МИГ Балчик – Генерал Тошево “ обяви процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.633, подмярка 19.2 / 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Балчик-Генерал ...

Виж още

СНЦ „ МИГ Балчик – Генерал Тошево “ обяви процедура за прием на проектни предложения BG16RFOP002-2.113 по мярка 19.2 - 2.2.2 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“

Публикувано на 28.03.2022, 14:00

Днес, 28.03.2022 г. СНЦ „ МИГ Балчик – Генерал Тошево “ обяви процедура за прием на проектни предложения BG16RFOP002 - 2.113 по мярка 19.2 - 2.2.2 „ Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП “ към Стратегията за ВОМР, финансирана по Оперативна програма „И...

Виж още

Обществено обсъждане на насоки за нови приеми по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“

Публикувано на 24.02.2022, 10:00

СНЦ „ МИГ Балчик-Генерал Тошево“ представя за обсъждане на проект за насоки за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.633 МИГ БАЛЧИК - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО – МЯРКА 4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ &bdq...

Виж още

СНЦ „ МИГ Балчик – Генерал Тошево “ обяви процедура BG06RDNP001-19.585 за прием на проектни предложения по мярка 19.2 / 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“

Публикувано на 28.01.2022, 10:00

Днес, 28.01.2022 г. СНЦ „ МИГ Балчик – Генерал Тошево “ обяви процедура BG06RDNP001-19.585 за прием на проектни предложения по мярка 19.2 / 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ към Стратегията з...

Виж още

Обществено обсъждане на насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.113 чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 – 2.2.2 „ Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП “

Публикувано на 21.01.2022, 18:32

СНЦ „ МИГ Балчик - Генерал Тошево “ представя за обсъждане, проект за насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.113 чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 – 2.2.2 „ Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП “ от Стратегията за Водено от ...

Виж още
  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево