7.2 - Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево