1305/7.8 - Изграждане на местна идентичност - Мярка съгласно чл. 20 от Регламент (ЕС) 1305 / 2013

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево