19.2/2.2-2 - Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални услуги и до по-добра пригодност за заетост

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево