Новини

Покана за предстоящи информационни срещи в населените места от територията на двете общини

ПОКАНА

ОТ СНЦ МИГ БАЛЧИК - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

Екипът на Сдружение „МИГ Балчик - Генерал Тошево” организира еднодневни информационни срещи / мероприятие в населените места от територията на двете общини за активизиране участието на общността да кандидатства с проекти и срещи с потенциални кандидати по мерките от СВОМР на „МИГ Балчик – Генерал Тошево” с начален час 10:30 ч., както следва:

14.06.2021 г. - в гр. Балчик, заседателна зала на Общински съвет

15.06.2021 г. - в гр. Гeнерал Тошево, заседателна зала na Община Генерал Тошево

16.06.2021 г. - в с. Кардам, в заседателна зала на читалище

17.06.2021 г. - в с. Гурково, в заседателна зала на читалище

23.06.2021 г. – с. Преселенци, в заседателна зала на читалище

24.06.2021 г - с. Красен, в залата на кметство с. Красен

25.06.2021 г. - с. Змеево, в заседателна зала на читалище

28.06.2021 г. - в. с. Сенокос, в заседателна зала на читалище

Всички желаещи да посетят горните събития могат да се запишат и получат информация в офисите на сдружението. При промяна на датите и началните часове на събитията, ще Ви информираме своевременно.

Екипът на Сдружение „МИГ Балчик-Генерал Тошево”

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево