19.2/1.1-1 - Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево