Справка за отразяване на коментарите след публично обсъждане на документите, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти по мярка 19.2 – 1305 / 7.8 „Изграждане на местна идентичност“ от СВОМР на МИГ Балчик – Генерал Тошево
Публикувано на 07.01.2019, 12:50

Документи

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево