Новини

МИГ „ Балчик-Генерал Тошево “ е в процес на изготвяне на новата си Стратегия за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на двете общини, прилагайки подхода Лидер/ВОМР за периода 2023-2027 г.

Уважаеми граждани на общините Балчик и Генерал Тошево,

МИГ „ Балчик-Генерал Тошево“ е в процес на изготвяне на новата си Стратегия за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на двете общини, прилагайки подхода Лидер/ВОМР за периода 2023-2027 г.

  • Местното развитие в рамките на подхода ЛИДЕР в периода 2023-2027 се нарича Водено от общностите местно развитие /ВОМР/;
  • Подходът ВОМР се прилага „отдолу-нагоре“: Представители на заинтересовани страни от местната общност-общини, бизнес, неправителствени сдружения чрез обществено обсъждане определят приоритет за развитие на територията и ги включват в Стратегията за ВОМР за периода 2023-2027 г.
  • ВОМР е териториален подход, който доказа предимствата си за устойчиво развитие на местната икономика чрез финансиране по цели, заложени в Многофондовата Стратегия, съобразена с идентифицираните местни нужди и хоризонталните принципи на ЕС.

Попълването на НАСТОЯЩАТА АНКЕТА, достъпна линк тук: https://forms.office.com/r/WJ1M0WFpRK и е отворена до 25.06.2023 г., ще бъде от особена важност за качественото и навременно изработване на новата стратегия !

Можете да изпратите и т.нар. "проектен" фиш и на следните адреси: migbgt@abv.bg , t3consultingltd@gmail.com

Бъдете активни към развитието на региона, попадащ в обхвата на финансиране на МИГ „Балчик-Генерал Тошево“ !

Приложения:

  1. Индикативен график на информационните събития със заинтересованите страни ( https://mig-balchik-toshevo.bg/novini/pokana-za-sreshti-svarzani-s-podgotovkata-na-svomor-za-programen-period-2023-2027-g );
  2. Упътване за индикативно предложение за проект, финансиран през периода 2023-2027 от МИГ Балчик - Генерал Тошево ( прикачен файл )

Документи

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево