Справка за отразяване на коментарите след публично обсъждане на документите, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти по мярка 19.2 - 7.2 от СВОМР
Публикувано на 10.12.2021, 18:00

Документи

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево