Новини

Покана до заинтересованите страни и местната общност, относно обществено обсъждане на Стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) за програмен период 2023 - 2027 г.

ПОКАНА

ОТ СНЦ МИГ БАЛЧИК - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

Екипът на „Местна инициативна група Балчик – Генерал Тошево“ кани представители на всички заинтересовани страни от община Балчик и община Генерал Тошево на срещи, свързани с обществено обсъждане на Стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) за програмен период 2023 - 2027 г. на 05.09.2023 г. от 10:30 ч. в заседателна зала на Общински съвет град Балчик и 07.09.2023 г. от 15:30 ч. в заседателна зала на 3 етаж - Община град Генерал Тошево.

Тези срещи имат за цел да се представи и консултира с местната общност стратегията и мерки, които са заложени на този етап !

Важно е Вашето присъствие ! Ще Ви очакваме !

Прилагаме връзка към новината за срещите :

https://mig-balchik-toshevo.bg/novini/pokana-za-sreshti-svarzani-s-podgotovkata-na-svomor-za-programen-period-2023-2027-g
  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево