Въпроси и отговори актуални към 27.12.2019 13:53 ч. по процедура BG16RFOP002-1.012, мярка 19.2 – 1 на МИГ Балчик – Генерал Тошево „ Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията “
Публикувано на 27.12.2019, 13:53

Документи

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево