Въпроси и отговори актуални към 17.02.2020 21:04 ч. по процедура BG06RDNP001-19.336, мярка 19.2 – 6.4 на МИГ Балчик – Генерал Тошево " Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности "
Публикувано на 17.02.2020, 21:04

Документи

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево