Въпроси и отговори актуални към 10.05.2019 г., 16:55 ч. по процедура BG06RDNP001-19.261, мярка 19.2 – 4.1 на МИГ Балчик – Генерал Тошево „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“
Публикувано на 10.05.2019, 16:55

Документи

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево