Въпроси и отговори актуални към 10.01.2020 10:17 ч. по процедура BG06RDNP001-19. 317, мярка 19.2 – 4.2 на МИГ Балчик – Генерал Тошево "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти"
Публикувано на 10.01.2020, 10:17

Документи

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево