Въпроси и отговори актуални към 07.10.2019 , 17:54 ч. по процедура BG16RFOP002-2.039, мярка 19.2 – 2.1 на МИГ Балчик – Генерал Тошево „Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството“
Публикувано на 07.10.2019, 17:55

Документи

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево