Въпроси и отговори актуални към 04.06.2020 18:22 ч. по процедура BG06RDNP001-19.336, мярка 19.2 – 6.4 на МИГ Балчик – Генерал Тошево " Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности "
Публикувано на 04.06.2020, 18:22

Документи

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево