Справка за отразяване на коментарите след публично обсъждане на документите, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти по мярка мярка 19.2 – 2.1 на МИГ Балчик – Генерал Тошево „ Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството “от СВОМР
Публикувано на 03.12.2018, 14:00

Документи

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево