Справка за отразяване на коментарите след публично обсъждане на документите, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти по мярка 19.2 – 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ на МИГ Балчик – Генерал Тошево
Публикувано на 21.03.2019, 10:00

Документи

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево