Справка за отразяване на коментарите след публично обсъждане на документите, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти по мярка 19.2 - 2.2.2 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ на МИГ Балчик – Генерал Тошево
Публикувано на 28.03.2019, 16:00

Документи

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево