Справка за отразяване на коментарите след публично обсъждане на документите, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти по мярка 19.2 - 2.2.1 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ от СВОМР
Публикувано на 24.10.2018, 16:30

Документи

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево