Покани и обяви

Покана за свикване на общо събрание на 16.08.2018 г.

На основание чл.24 от Устава на Сдружението, УС на СНЦ „МИГ Балчик - Генерал Тошево” свиква редовно Общо събрание, което ще се проведе на 16.08.2018 г. ( четвъртък ) от 13:30 часа, Пленарна зала, в сграда на общинската администрация, град Балчик, пл.„21-ви септември” № 6 . Регистрация от 12:30 часа пред Заседателната зала.

Документи

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево