Покани и обяви

Покана за еднодневни информационни срещи в населените места за активизиране участието на общността да кандидатства с проекти по мерките от СВОМР на „МИГ Балчик – Генерал Тошево”

Документи

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево