Покани и обяви

Покана за свикване на общо събрание на 28.03.2019 г.

Покана за свикване на общо събрание на 16.08.2018 г.

На основание чл.24 от Устава на Сдружението, УС на СНЦ „МИГ Балчик - Генерал Тошево” свиква редовно Общо събрание, което ще се проведе на 28.03.2019 г. ( четвъртък ) от 14:00 часа, Пленарна зала, в сграда на общинската администрация, град Балчик, пл.„21-ви септември” № 6 . Регистрация от 13:00 часа пред Заседателната зала.

Документи

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево