Новини

Втори официален бюлетин на проекта “Селска общност се адаптира към естествените горски пожари!“

Излезе втория официален бюлетин на проекта “Селска общност се адаптира към естествените горски пожари!“, където МИГ Балчик – Генерал Тошево е партньор по проект „Селската общност се адаптира към естествените горски пожари!“ финансиран по програма Еразъм +.

В него е отразен Международния семинар, организиран от ASCAE в Потенца (Италия), който даде възможност за диалог и споделяне на идеи и добри практики относно проекта Forest Adapt.

Прилагаме втория официален бюлетин, откъдето можете да получите повече информация за Международния семинар.

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево