Новини

Покана за предстоящи информационни срещи / мероприятия и обучения в населените места от територията на двете общини

ПОКАНА

ОТ СНЦ МИГ БАЛЧИК-ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

Екипът на Сдружение „МИГ Балчик - Генерал Тошево” организира:

1. Еднодневни информационни срещи / мероприятие в населените места от територията на двете общини за активизиране участието на общността да кандидатства с проекти и срещи с потенциални кандидати по мерките от СВОМР на „МИГ Балчик – Генерал Тошево”, както следва:

  • 17.11.2022 г. от 10:30 часа, гр. Генерал Тошево, ул. Васил Априлов № 5 в заседателната зала на общината;
  • 18.11.2022 г. от 10:30 часа, гр. Балчик, пл. 21-ви септември № 6 в заседателната зала на общината;

2. Еднодневни обучения на тема: Изпълнение и отчитане на проекти към СВОМР на МИГ , както следва:

  • 22.11.2022 г. от 10:30 часа, гр. Балчик, пл. 21-ви септември № 6 в заседателната зала на общината;
  • 23.11.2022 г. от 10:30 часа, гр. Генерал Тошево, ул. Васил Априлов № 5 в заседателната зала на общината;

Всички желаещи да посетят горните събития могат да се запишат и получат информация в офисите на сдружението. При промяна на датите и началните часове на събитията, ще Ви информираме своевременно.

Екипът на Сдружение „МИГ Балчик-Генерал Тошево”

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево