Новини

МИГ представи пред местната общност проект на стратегия за местно развитие за програмен период 2023 - 2027 г.

Екипът на „Местна инициативна група Балчик – Генерал Тошево“ проведе срещи за обществено обсъждане на Стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) за програмен период 2023 - 2027 г. на 05.09.2023 г. от 10:30 ч. в заседателна зала на Общински съвет град Балчик и 07.09.2023 г. от 15:30 ч. в заседателна зала на 3 етаж - Община град Генерал Тошево.

На тези срещи присъстваха всички заинтересовани страни от всички сектори на община Балчик и община Генерал Тошево.

Пред местната общност се представи проект на стратегията и мерки, които са заложени на този етап !

Може да се запознаете с проект на стратегията ТУК, както и представената презентация на срещите ТУК .

Очакваме Вашите предложения и мнения на мейл: migbgt@abv.bg или чрез контактната форма на адрес: https://mig-balchik-toshevo.bg/kontakti

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево