Новини

МИГ Балчик – Генерал Тошево е партньор по проект „Селската общност се адаптира към естествените горски пожари!“ финансиран по програма Еразъм +

МИГ Балчик – Генерал Тошево е партньор по проект „Селската общност се адаптира към естествените горски пожари!“ финансиран по програма Еразъм +.

Целта на проекта е да обедини местните селски общности в Румъния, България, Италия и Испания (считани за засегнати от опасност при пожар) за разработване на „Местен план за адаптиране към горски пожари“ и създаване на интернационализирани местни учебни среди, чрез подготовка населението на общността и организационния екип за предотвратяване и ограничаване на ефектите от естествените горски пожари.

Прилагаме официален бюлетин август 2022 г., откъдето можете да получите повече информация за целите, очакваните резултати и продължителността на проекта.

Документи

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево