Новини

Информационни събития на 14.06.2023 г. в община Генерал Тошево и на 15.06.2023 г. в община Генерал Тошево на екипа на СНЦ „Местна инициативна група Балчик – Генерал Тошево“ с представители на сектор “Образование“ от двете общини

На 14.06.2023 в залата на Община Генерал Тошево, и на 15.06.2023 г. в залата на община Балчик, екипът на МИГ Балчик - Генерал Тошево представиха пред представителите на сектор “Образование“ на територията на Общините Балчик и Генерал Тошево, процесът на изготвяне на новата Стратегия за Водено от Общностите Местно Развитие (ВОМР) на територията на двете общини, прилагайки подхода ВОМР за периода 2023 - 2027 г.

Присъстващите заинтересовани страни бяха запознати със спецификите в новия програмен период 2023 – 2027 г. за изпълнение на подхода ВОМР в България и получиха разяснителни материали като пътна карта за изработване и прилагане на Стратегията за Водено от Общностите Местно Развитие за периода 2023 – 2027 г. на територията на МИГ Балчик - Генерал Тошево, и упътване за индикативно предложение за проект, финансиран през периода 2023 - 2027 по програмата.

Дискусията с представители на детски градини, училища, организации в сферата на образованието, представители на публичния сектор от местната власт премина оживено, с множество въпроси и проблеми, които бяха разисквани. Присъстващите бяха запознати с възможностите за финансиране на сектора по различните оперативни програми, включени в подхода ВОМР – ПРСР, ОП РЧР, ОПИК , Образование и Околна среда.

Попълването на НАСТОЯЩАТА АНКЕТА, достъпна линк тук: https://forms.office.com/r/WJ1M0WFpRK и е отворена до 25.06.2023 г., ще бъде от особена важност за качественото и навременно изработване на новата стратегия !

Бъдете активни към развитието на региона, попадащ в обхвата на финансиране на МИГ „Балчик-Генерал Тошево“ !

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево