Новини

Анкетна карта за консултация със заинтересовани страни, относно подготовка на Стратегия за местно развитие

Екипът на „Местна инициативна група Балчик – Генерал Тошево“ кани представители на всички заинтересовани страни от община Балчик и община Генерал Тошево за попълване на анкетната карта на МИГ.

Попълването и ще помогне да се реши как най-добре може да се използва евентуалното финансиране в рамките на територията на двете общини като залегне в документ „Стратегия за местно развитие“.

Ако не желаете да се идентифицирате с имената си, можете да я попълнете като напишете „Анонимен участник“ .

Анкетата е достъпна на адрес: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAO__dg-3kNUREFZWE5LNUpaVVpFUkdCRU5COTZWM1I2SS4u

БЪДЕТЕ АКТИВНИ С ИДЕИ, КОИТО ДА ЗАЛЕГНАТ В НОВАТА СТРАТЕГИЯ !!!

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево