Новини

Покана за предстоящи информационни срещи в населените места от територията на двете общини

ПОКАНА

ОТ СНЦ МИГ БАЛЧИК - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

Екипът на Сдружение „МИГ Балчик - Генерал Тошево” организира еднодневни информационни срещи / мероприятие в населените места от територията на двете общини за активизиране участието на общността да кандидатства с проекти и срещи с потенциални кандидати по мерките от СВОМР на „МИГ Балчик – Генерал Тошево” с начален час 10:30 ч., както следва:

15.06. 2022 г. - в гр. Генерал Тошево в заседателната зала на Общината;

17.06.2022 г. – в с. Сенокос, Община Балчик в пенсионерския клуб;

21.06.2022 г. - в с.Преселенци, Община Генерал Тошево в читалището;

22.06.2022 г. - в с.Змеево, Община Балчик в читалището;

23.06.2022 г.- в с. Оброчище, Община Балчик в читалището;

24.06.2022 г. – в с. Кранево, Община Балчик в кметството;

28.06.2022 г. – в с. Дъбовик, Община Генерал Tошево в читалището.

Всички желаещи да посетят горните събития могат да се запишат и получат информация в офисите на сдружението. При промяна на датите и началните часове на събитията, ще Ви информираме своевременно.

Екипът на Сдружение „МИГ Балчик-Генерал Тошево”

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево