Вътрешни правила

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за работната заплата в СНЦ "МИГ Балчик-Генерал Тошево"
Публикувано на 27.04.2018, 16:50

Документи

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево