Вътрешни правила

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма на СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА Балчик – Генерал Тошево"
Публикувано на 11.09.2020, 17:00

Документи

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево