Вътрешни правила

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за избор на независими външни експерти - оценители за извършване на оценка на постъпилите проектни предложения с цел последващо финансиране по мерки, включени в СВОМР
Публикувано на 27.04.2018, 16:44

Документи

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево