Други документи

Списък на проектни предложения, които не се допускат до етап ТФО, изискуеми по ПМС 162 за подмярка 6.4 по втори прием на ПП
Публикувано на 09.09.2020, 11:00

Документи

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево