Информационни материали

Социално – икономически териториален профил , SWOT и STEP анализ на територията на МИГ Балчик – Генерал Тошево
Публикувано на 09.08.2023, 17:00

Документи

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево