Информационни материали

Проучване и анализ на потребностите на уязвимите и малцинствените групи на територията на МИГ Балчик – Генерал Тошево с оглед социалното им включване с подкрепа на интервенции на стратегията
Публикувано на 09.08.2023, 17:00

Документи

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево