Информационни материали

Проучване и анализ на потребностите на основните групи заинтересовани страни в процеса на разработване и прилагане на СВОМР на МИГ Балчик – Генерал Тошево до 2027 г.
Публикувано на 09.08.2023, 17:00

Документи

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево