Презентации

Презентация " РАЗРАБОТВАНЕ, ОЦЕНКА И МОНИТОРИНГ НА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР ", BG
Публикувано на 17.07.2018, 10:00

Документи

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево