Други документи

Изпълнение на индикатори от СВОМР, на МИГ Балчик - Генерал Тошево
Публикувано на 02.01.2020, 10:00
Изпълнение на индикатори от СВОМР, на МИГ Балчик - Генерал Тошево, възоснова на реализирани проекти от бенефициенти по подадени проекти.

Документи

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево