Доклади и отчети

Годишен доклад за отчитане на изпълнението на СВОМР по подмярка 19.2 за 2022 г.
Публикувано на 15.02.2023, 18:00

Документи

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево