Доклади и отчети

Годишен доклад за отчитане на изпълнението на СВОМР по подмярка 19.2 за 2021 г.
Публикувано на 14.02.2022, 11:00

Документи

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево