Доклади и отчети

Годишен доклад за отчитане на изпълнението на СВОМР по подмярка 19.2 за 2020 г.
Публикувано на 13.02.2021, 18:00

Документи

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево