Доклади и отчети

Годишен доклад за отчитане на изпълнението на СВОМР по подмярка 19.2 за 2018 г.
Публикувано на 12.02.2019, 14:00

Документи

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево