Доклади и отчети

Аналитичен доклад "Проучване и анализ на използването на иновативния потенциал" за 2021 г.
Публикувано на 03.01.2022, 14:00

Документи

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево