Новини

Покана за предстоящи информационни срещи в населените места от територията на двете общини

ПОКАНА

ОТ СНЦ МИГ БАЛЧИК-ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

Екипът на Сдружение „МИГ Балчик - Генерал Тошево” организира еднодневни информационни срещи / мероприятие в населените места от територията на двете общини за активизиране участието на общността да кандидатства с проекти и срещи с потенциални кандидати по мерките от СВОМР на „МИГ Балчик – Генерал Тошево”, както следва:

03.11.2020 г. от 10:30 часа, с. Гурково, в Кметството;

04.11.2020 г. от 10:30 часа, с. Соколовоо, в Кметството;

05.11.2020 г. от 10:30 часа, с. Сенокос, в Кметството;

06.11.2020 г. от 10:30 часа, с. Спасово, в Кметството;

10.11.2020 г. от 10:30 часа, с. Храброво, в Кметството;

11.11.2020 г. от 10:30 часа, с. Пчеларово, в Кметството;

12.11.2020 г. от 10:30 часа, с. Красен, в Кметството.

Всички желаещи да посетят горните събития могат да се запишат и получат информация в офисите на сдружението. При промяна на датите и началните часове на събитията, ще Ви информираме своевременно.

Екипът на Сдружение „МИГ Балчик-Генерал Тошево”

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево