Новини

Обществено обсъждане на насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.076 чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 – 2.2.2 „ Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП “...

Публикувано на 26.08.2020, 17:55

СНЦ „ МИГ Балчик - Генерал Тошево “ представя за обсъждане, проект за насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.076 чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 – 2.2.2 „ Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП “ от Стратегията за Водено от ...

Виж още

Подбор на проектни предложения по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.433 МИГ БАЛЧИК - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО – – МЯРКА 1305 / 7.8. „ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕСТНА ИДЕНТИЧНОСТ“...

Публикувано на 20.08.2020, 15:00

СНЦ МИГ Балчик - Генерал Тошево с подкрепата на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. ОБЯВЯВА подбор на проектни предложения по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.433 МИГ БАЛЧИК - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО – МЯРКА 1305 / 19.2 -...

Виж още

Покана за предстоящи информационни срещи / мероприятия и обучения в населените места от територията на двете общини

Публикувано на 19.08.2020, 11:00

ПОКАНА ОТ СНЦ МИГ БАЛЧИК-ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО           Екипът на Сдружение „МИГ Балчик - Генерал Тошево” организира: 1. Еднодневни информационни срещи / мероприятие в населените места от територията на двете общини за активизиране участието на общн...

Виж още

Подбор на проектни предложения по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.336 МИГ БАЛЧИК - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО – мярка 19.2/6.4 . „ Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности “ по втори краен срок за подаване на предложенията...

Публикувано на 01.07.2020, 14:00

СНЦ МИГ Балчик - Генерал Тошево с подкрепата на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.   ОБЯВЯВА подбор на проектни предложения по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.336 МИГ БАЛЧИК - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО – мярка 19.2/6.4 . &bdq...

Виж още

Обществено обсъждане на насоки за нови приеми по мярка 1305 / 7.8 „Изграждане на местна идентичност“

Публикувано на 23.06.2020, 21:11

СНЦ „ МИГ Балчик-Генерал Тошево“ представя за обсъждане на проект за насоки за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.433 чрез подбор на проектни предложения по мярка 1305 / 7.8 „Изграждане на местна идентичност“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на С...

Виж още

Покана за събития, организирани от екипа на СНЦ "МИГ Балчик - Генерал Тошево" през месец юли 2020 г.

Публикувано на 22.06.2020, 10:00

ПОКАНА ОТ СНЦ “ МИГ БАЛЧИК - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Екипът на МИГ Балчик – Генерал Тошево организира информационни срещи за активизиране участието на общността да кандидатства с проекти и срещи с потенциални кандидати по мерките от СВОМР на „МИГ Балчик – Генерал Тошево”, които ...

Виж още

Подбор на проектни предложения по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.317 МИГ БАЛЧИК - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО – мярка 19.2/4.2 . „ Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ по втори краен срок за подаване на предложе...

Публикувано на 01.06.2020, 10:00

СНЦ МИГ Балчик - Генерал Тошево с подкрепата на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. ОБЯВЯВА подбор на проектни предложения по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.317 МИГ БАЛЧИК - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО – мярка 19.2/4.2 . &b...

Виж още

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА 17.02.2020 Г.

Публикувано на 03.02.2020, 10:00

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БАЛЧИК – ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО” П  О  К  А  Н  А Уважаеми членове на ОС, На основание чл.24 от Устава на Сдружението, УС на СНЦ „МИГ Балчик - Генерал Тошево” свиква редовно Общо заседание на КВО, ко...

Виж още

СНЦ „ МИГ Балчик – Генерал Тошево “ обяви процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.336, мярка 19.2 / 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности “...

Публикувано на 28.01.2020, 08:00

Днес, 28.01.2020 г. СНЦ „ МИГ Балчик – Генерал Тошево “ обяви прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.336 рамките на първи краен срок към Стратегията за ВОМР  финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020, мярка 6.4. “ ...

Виж още

Новата Година - НОВИ хубави новини !!!

Публикувано на 15.01.2020, 16:00

Новата Година стартираме с НОВИ хубави новини !!! МИГ Балчик – Генерал Тошево прибави още 5 подписани административни договора за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ, чрез Стратегията за местно развитие : * един финансиран от ОПИК 2014 – 2020 г. - фирма „АКВА СЕРВИЗ - БГ&l...

Виж още

Подбор на проектни предложения по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.227 МИГ БАЛЧИК - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО – МЯРКА 1305 / 7.8. „ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕСТНА ИДЕНТИЧНОСТ“ по трети краен срок за подаване на предложенията...

Публикувано на 02.01.2020, 10:00

Подбор на проектни предложения по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.227 МИГ  БАЛЧИК - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО – МЯРКА 1305 / 7.8. „ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕСТНА ИДЕНТИЧНОСТ“ по трети краен срок за подаване на предложенията....

Виж още

Подписани 2 нови договора от бенефициенти по СВОМР на МИГ Балчик - Генерал Тошево

Публикувано на 04.12.2019, 13:46

Днес 04.12.2019 г. Ви СЪОБЩАВАМЕ за подписване от трите страни ( Управляващ орган, МИГ Балчик – Генерал Тошево и бенефициент ) на 2 нови административни договора за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ по ОПИК 2014 – 2020 г., и ОП РЧР 2014 – 2020 г., чрез СВОМР на МИГ Балчи...

Виж още

МИГ Балчик – Генерал Тошево – отново част от Международен проект

Публикувано на 26.11.2019, 15:00

  МИГ Балчик – Генерал Тошево – отново част от Международен проект               Имаме удоволствието да обявим, че в края на октомври 2019 г., МИГ Балчик – Генерал Тошево се включи като партньор, заедно с още 3 Българ...

Виж още

Обществено обсъждане на насоки по мярка 19.2 / 6.4. „ИНВЕСТИЦИОННА ПОДКРЕПА ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“

Публикувано на 06.11.2019, 15:56

СНЦ „ МИГ Балчик-Генерал Тошево“ представя за обсъждане на проект за насоки за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.336 чрез подбор на проектни предложения по мярка 19.2 / 6.4 „ИНВЕСТИЦИОННА ПОДКРЕПА ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ Цели на процедурата за безвъзмездна фин...

Виж още

СНЦ „ МИГ Балчик – Генерал Тошево “ обяви процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.317 МИГ БАЛЧИК - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО – МЯРКА 4.2 . „ Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“...

Публикувано на 04.11.2019, 08:00

Днес, 04.11.2019 г. СНЦ „ МИГ Балчик – Генерал Тошево “ обяви процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.317 МИГ БАЛЧИК - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО – МЯРКА 4.2 . „ Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ към Стратегията за ВОМР, финансир...

Виж още
  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево