Въпроси и отговори актуални към 28.06.2019 г., 16:15:41 ч. по процедура BG16RFOP002-2.044, мярка 19.2 - 2.2.2 на МИГ Балчик – Генерал Тошево „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“
Публикувано на 28.06.2019, 14:20

Документи

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево