Новини

Хепънинг  в рамките на международния проект „Кажи сирене ! Балканско сирене !“
Хепънинг в рамките на международния проект „Кажи сирене ! Балканско сирене !“, се проведе на 2 септември в Културно - информационния център „Мелницата“ в гр. Балчик. Събитието бе организирано от МИГ Балчик – Генерал Тошево, който е партньор в проекта, изпълняван съвместно с МИГ- ове от България, Румъния и Молдова, финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.
Днешният празник на сиренето е опит да се възроди семейното производство на домашни сирене в Златна Добруджа, заяви в началото на събитието изпълнителният директор на МИГ Балчик – Генерал Тошево г-жа Росица Попова.
Проектът има за цел да изследва и документира балканските сирена на територията на с МИГ- ове, да постави фокус върху традиционното производство на сирене, да създаде маршрути и определи сирена-посланици, да популяризира балканското сирене, обясни г-жа Попова.
В тази връзка, в началото на 2022 г. в общините Генерал Тошево и Балчик от Европейски институт по културен туризъм „ЕВРИКА“ е проведено проучване, събрана е информация с описание на сирената, произвеждани на територията на МИГ-а. Резултатите от изследването бяха представени от управителя на сдружение „ЕВРИКА“ г-н Красен Русев.
Идентифицирани и описани са 12 ферми за кози, овце и крави. Осем от тях са малки семейни ферми, които са съхранили местните традиции за ръчно производство на сирене и кашкавал. Това, която ги обединява е традиционният начин на отглеждане на животните, ползване на паша в екологично чист район и производството на сирене и кашкавал е от 100% истинско мляко. За целите на проекта са определени така наречените „сирена-посланици“. Фамилните рецепти при производство на сирене и кашкавал са включени в „Маршрут на сиренето“ на територията на общините Балчик и Генерал Тошево.
Идеята беше след като изследвахме 15 вида сирена от региона на Балчик и Генерал Тошево, невероятните вкусови качества, да ги съберем в един хепънинг или празник на сиренето и да запознаем собствениците на тези ферми с управители на ресторанти по морето и магазини, които да разнообразят своята продукция. Така и обществото като цяло да ползва този феномен –сиренето, заяви за медийна група „Добруджа“ г-н Красен Русев.

На събитието присъстваха представители на Управляващия орган на ПРСР-2014-2020 г., кметът на Балчик г-н Николай Ангелов и кметът на Генерал Тошево г-н Валентин Димитров, който е и председател на МИГ Балчик – Генерал Тошево.
  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево